Επιστροφή

Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, 452/2021, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 22-11-2021

8
Νοε
Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, 452/2021, για την εφαρμογή  μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 22-11-2021.