Επιστροφή

Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 292/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 9-8-2021.

3
Αυγ

Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 292/2021 για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 9-8-2021.