Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιακών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από 1-06-2020

30
Μαϊ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ  για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιακών μονάδων  του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από 1-06-2020.