Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ με αριθμό 101/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 29-3-2021

21
Μαρ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 101/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 29-3-2021.