Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του

29
Μαρ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 127/2020   για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ έως και 10-04-2020  που επιβλήθηκαν με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, με αριθμό 124/2020 (Β' 1080)  και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του. Συνημμένο στην απόφαση  και Παράρτημα με το προσωπικό ασφαλείας της ΚΥ ΝΣΚ κατά τον χρόνο της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της ΚΥ ΝΣΚ.