Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 118/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 12-4-2021.

4
Απρ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 118/2021  για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 12-4-2021.