Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 122/2020 για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις ημερομηνίες από 18-3-2020 έως 27-03-2020,προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και των ευπαθών ομάδων

18
Μαρ
Δείτε εδώ την Απόφαση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της  στο οποίο περιλαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού ασφαλείας και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μονάδων της ΚΥ ΝΣΚ  οι οποίες είναι διαθέσιμες  για τυχόν επικοινωνία.