Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 143/2020 για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ έως και 26-04-2020

11
Απρ

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 143/2020 για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ έως και 26-04-2020 που επιβλήθηκαν με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, με αριθμό 133/2020 (Β' 1216/8-4-2020) και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του. Συνημμένο στην απόφαση και Παράρτημα με το προσωπικό ασφαλείας της ΚΥ ΝΣΚ κατά τον χρόνο της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της ΚΥ ΝΣΚ.

Δείτε εδώ την Απόφαση και το Παράρτημά της, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού ασφαλείας και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μονάδων της ΚΥ ΝΣΚ που είναι διαθέσιμες για τυχόν επικοινωνία.