Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 159/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 14-5-2021.

10
Μαϊ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 159/2021  για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του,  έως και 14-5-2021.