Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 162/24-04-2020 για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ έως και 15-5-2020

25
Απρ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 162/24-04-2020 για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, καθώς και για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού και διενέργειας των επιδόσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο έως και 15-05-2020.