Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 174/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 24-5-2021.

18
Μαϊ

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 174/2021  για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 24-5-2021.