Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 230/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 28-6-2021.

23
Ιουν

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 230/2021 για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 28-6-2021.