Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 498/2020 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 7-12-2020

30
Νοε
Παράταση της απόφασής με αριθμό 471/2020 για τη λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και την 7η Δεκεμβρίου 2020.