Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ με αριθμό 504/2020 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 14-12-2020

6
Δεκ
Σας ενημερώνουμε για την παράταση ισχύος των αποφάσεών μας, με αριθμούς 471/2020 και 498/2020 για τη λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και την 14η Δεκεμβρίου 2020.