Επιστροφή

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΣΚ

27
Οκτ
​Αρμοδιότητες και ενέργειες  Διοικητικών Υπευθύνων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β' 3424), για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).