Επιστροφή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

31
Μαρ
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2020 και παρελθόντων ετών.