Επιστροφή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

20
Δεκ
Χαιρετισμός της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στις 18 Δεκεμβρίου 2021, στο αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών.