Επιστροφή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ε. ΒΕΛΩΝΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ

21
Ιουν
Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ευγενία Ε. Βελώνη παρέστη στην πανηγυρική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τη αποχωρήσει του Προέδρου του ΣτΕ Δημητρίου Σκαλτσούνη. Στην πορεία και το έργο του απερχόμενου Προέδρου του ΣτΕ, αναφέρθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, οι αντιπρόεδροι του ΣτΕ Ιωάννης Γράβαρης, Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, ο σύμβουλος Επικρατείας Διομήδης Κυριλλόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτης Τσούκας και ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) Ευγενία Βελώνη.