Επιστροφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

20
Σεπ
Συμβολική κατάθεση των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής.