Επιστροφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

2
Απρ
Δελτίο Τύπου του ΝΣΚ για την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, ενόψει και της έκδοσης της 14ης Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το έτος 2020.