Επιστροφή

Δημόσια Κλήρωση για την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ν.Σ.Κ.

5
Δεκ
Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ν.Σ.Κ.