Επιστροφή

Δημοσίευση βιβλίου, με τίτλο "Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην Ελλάδα"

23
Μαρ
Σας ενημερώνουμε ότι στη Σειρά "Μελέτες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα", εκδόθηκε το έργο, με τίτλο: "Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την Ελλάδα", όπου περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που οργάνωσαν το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL) του ΕΚΠΑ, στις 19 Φεβρουαρίου 2020. Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους, οι οποίες δημοσιεύονται στο παραπάνω βιβλίο, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, η Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Στυλιανή Χαριτάκη και η Πάρεδρος του ΝΣΚ, Σταυρούλα Τρεκλή.