Επιστροφή

Δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

27
Νοε
Δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.