Επιστροφή

Διαδικτυακή εκδήλωση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), με θέμα : «Οι ελληνικές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»

22
Σεπ
Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, στις 5:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), με θέμα: «Οι ελληνικές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», με συντονιστή τον Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και π. Πρόεδρο του ΕΔΔΑ. Από πλευράς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συμμετείχε η Πρόεδρος του ΝΣΚ, Ευγενία Βελώνη και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους που υπηρετούν στο ΓΝΣ στο Υπουργείο Εξωτερικών, Ευσταθία Τσαούση και Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.