Επιστροφή

Διαγωνισμός για την κάλυψη 56 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων

14
Δεκ
Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων  μέχρι  12-02-2019. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ οδηγίες  για τη συμπλήρωσης της Αίτησης , πρότυπο Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης για την έλλειψη κωλυμάτων διορισμού. Για να εκτυπώσετε τα παραπάνω,  πατήστε εδώ.