Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7
Απρ
Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: α) "Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)" και β) "Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του".