Επιστροφή

Διακήρυξη

24
Φεβ
Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2021.