Επιστροφή

Διακήρυξη

30
Ιουλ
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 68 στην Αθήνα, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης