Επιστροφή

Διακήρυξη

6
Φεβ
Διακήρυξη πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 68 στην Αθήνα, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.