Επιστροφή

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

26
Απρ
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για το Δικαστικό Γραφείο Βέροιας του Ν.Σ.Κ. και Πίνακας στεγαστικών αναγκών του Δικαστικού Γραφείου Βέροιας του Ν.Σ.Κ.