Επιστροφή

Διακήρυξη

18
Φεβ

Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση του έργου: «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2021