Επιστροφή

Διακομματική πρόταση νόμου, για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στη νομολογία του - Υιοθέτηση της Εισήγησης του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ιωάννη - Κωνσταντίνου Χαλκιά

22
Ιουλ
Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου της Βουλής των Ελλήνων, με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2020 και θέμα: " Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στον Πρόεδρο της Βουλής: Διακομματική Πρόταση Νόμου για εκκρεμείς υποθέσεις και καταδίκες της χώρας στο ΕΔΔΑ".