Επιστροφή

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

30
Μαρ
Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του ΝΣΚ για το υπόλοιπο της διετούς θητείας του.