Επιστροφή

Διεθνές Συνέδριο 30.11.2017 - 01.12.2017: "Organization for Security and Co-operation in Europe – Mission to Serbia"

14
Δεκ

Η Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Σερβίας (State Attorney's Office of the Republic of Serbia) σε συνεργασία με το Γραφείο της Αποστολής του OSCE στη Σερβία (Organization for Security and Co-operation in Europe – Mission to Serbia), διοργάνωσαν κατά το χρονικό διάστημα 30.11.2017 έως 01.12.2017 διεθνές συνέδριο, με προσκεκλημένες αντιπροσωπείες από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία και αντικείμενο την αναλυτική παρουσίαση του θεσμού του Νομικού Συμβουλίου στις έννομες τάξεις των συμμετεχουσών χωρών.

Κατά τις συνεδρίες πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση της ιστορίας, της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, αλλά και των προκλήσεων, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι λειτουργοί του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ παράλληλα έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία,  μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Συμβουλίων.

Το Ν.Σ.Κ. εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τριμελή αντιπροσωπεία, μέλη της οποίας ήταν ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., κύριος Μιχαήλ Α. Απέσσος, η Νομική Σύμβουλος του Κράτους, κυρία Στυλιανή Χαριτάκη, Προϊσταμένη του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εξωτερικών και η Δικαστική Πληρεξούσια Α' Ν.Σ.Κ., κυρία Νάταλη - Χριστίνα Σαμαρά, Προϊσταμένη του Σχηματισμού Διαφορών Δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων - Α3 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ν.Σ.Κ.

Την ομιλία του Προέδρου Ν.Σ.Κ., κυρίου Μιχαήλ  Α. Απέσσου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω συνέδριο στην αγγλική γλώσσα, μπορείτε να την δείτε πατώντας το κουμπί ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό:

image.1

image.2

image.3

image.4