Επιστροφή

Δυσλειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

2
Ιαν

Σας ενημερώνουμε για τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που παρατηρήθηκε προ ημερών, όπως μπορείτε να διαβάσετε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ανακοίνωση 1

Ανακοίνωση 2