Επιστροφή

Εισηγήσεις μελών του ΝΣΚ που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επιμορφωτικών διαλέξεων στην Κ.Υ. στις 4-12-2019

21
Ιαν

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 στην αίθουσα "Βασ. Οικονομίδη" της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων για το δικαστικό έτος 2019-2020 που διεξάγονται στο ΝΣΚ, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τους λειτουργούς του ΝΣΚ:

- "Οι παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή και της απαγόρευσης εξευτελιστικής μεταχείρισης" από τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Πάρεδρο ΝΣΚ

- "Η ελευθερία έκφρασης στον δημόσιο βίο" από την κ. Αικατερίνη Μαγριππή, Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ΝΣΚ

- "Η εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α." από την κ. Ουρανία Πατσοπούλου, Πάρεδρο ΝΣΚ

- "Εθνικά ένδικα βοηθήματα σε εκτέλεση αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α." από την κ. Ζαχαρούλα Χατζηπαύλου, Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ΝΣΚ.

Συντονίστρια, η κ. Στυλιανή Χαριτάκη, Νομική Σύμβουλος του Κράτους.