Επιστροφή

Γραφείο εκτέλεσης αποφάσεων του ΕΔΔΑ: Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου

6
Αυγ

Το ΝΣΚ [Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ/Δικαστήριο)] συνέταξε και εξέδωσε φυλλάδιο για την εκτέλεση ορισμένων ομάδων αποφάσεων ή μεμονωμένων αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις οποίες το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση των άρθρων 5 (δικαίωμα προσωπικής ελευθερίας) και 6 (δίκαιη δίκη) της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ/Σύμβαση).

Στο φυλλάδιο αναφέρονται συνοπτικά τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων, αναλύονται οι αιτίες των παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν και περιγράφονται τα ατομικά και γενικά μέτρα συμμόρφωσης που έλαβαν οι Ελληνικές Αρχές, τα οποία κρίθηκαν επαρκή και κατάλληλα από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τον τερματισμό της διαδικασίας επιτήρησης της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών.

Το φυλλάδιο μπορείτε να το διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.