Επιστροφή

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 56 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΝΣΚ

20
Φεβ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 56 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΝΣΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403/2018 (Γ΄1389), ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 25η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

Σημειώνουμε ότι η χωροταξική κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, που θα τοιχοκολληθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Παρακαλούμε τους υποψήφιους να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΝΣΚ καθημερινά για τυχόν ανακοινώσεις που αφορούν στην εξέλιξη του διαγωνισμού.