Επιστροφή

Έκτακτη ανακοίνωση για τον ιστότοπο του Ν.Σ.Κ.

23
Μαϊ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τακτικών εργασιών αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 9:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της.
(εδώ και η ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ).

Για το λόγο αυτό, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή λειτουργιών "e-Υπηρεσίες" της ιστοσελίδας του Ν.Σ.Κ.

Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης