Επιστροφή

Ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για την παρακολούθηση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., κυρία Νίκη Μαριόλη

5
Απρ

Η Πρόεδρος του ΝΣΚ, Νίκη Μαριόλη, ενημέρωσε τα μέλη της "Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2024, για επίκαιρα ζητήματα ως προς το έργο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του ΕΔΔΑ και κατά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην Ελλάδα.

Η Προέδρος παρουσίασε τον κομβικό ρόλο του ΝΣΚ στο σύστημα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο ως δικαστικού παραστάτη της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του ΕΔΔΑ όσο και ως εκπροσώπου του Δικαστηρίου αυτού κατά το στάδιο εκτέλεσης και συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τις καταδικαστικές αποφάσεις. Περαιτέρω,  αναφέρθηκε στις κυριότερες κατηγορίες υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του ΕΔΔΑ ή επιτηρούνται με ενισχυμένη ή απλή διαδικασία και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής ως προς τα επιμέρους ζητήματα και τις ειδικότερες πτυχές αυτών, επισημαίνοντας ότι το ΝΣΚ θα συνεχίσει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να εκπληρώνει τον σκοπό και στόχο του για ελαχιστοποίηση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ που διαπιστώνουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ελληνική Δημοκρατία, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο Φορέα και Αρχή, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως μίας Χώρας που σέβεται τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες.

Την ενημέρωση και τη συζήτηση που ακολούθησε μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, στην ενότητα "Πρακτικά -Οπτικοακουστικό υλικό Κοινοβουλευτικών Επιτροπών", της 3ης Απριλίου 2024.