Επιστροφή

Ενημέρωση

24
Οκτ

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιλεγμένες αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. θα είναι πλέον διαθέσιμες σε ελληνική μετάφραση, όχι μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Ν.Σ.Κ. αλλά και στην  επίσημη ιστοσελίδα  του Δικαστηρίου (http://hudoc.echr.coe.int). Ήδη έχουν αναρτηθεί πάνω από 800 αποφάσεις, πρόσφατες αλλά και παλαιότερες.  

Επίσης στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμα στην ελληνική τα θεματικά Δελτία Νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α., τις μεταφράσεις των οποίων επιμελείται η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/greek&c=