Επιστροφή

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

31
Μαρ
Σας ενημερώνουμε για την Εγκύκλιο της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, αναφοράς και κάθε υπηρεσιακού ή άλλου εγγράφου από τα μέλη του κυρίου και διοικητικού προσωπικού στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.