Επιστροφή

Επείγουσα ανακοίνωση

19
Φεβ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 56 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΝΣΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403/2018 (Γ΄1389), ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

Ο Πίνακας 2 των αποκλειομένων από τον διαγωνισμό, έχει τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του ΝΣΚ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του πδ. 238/2003.

Από τη Γραμματεία του ΝΣΚ