Επιστροφή

Επίσκεψη εργασίας ομάδας λειτουργών ΝΣΚ στο Συμβούλιο της Ευρώπης

6
Δεκ

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που αποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., ως Agent της Ελλάδας στο Ε.Δ.Δ.Α., ομάδα λειτουργών Ν.Σ.Κ. συναντήθηκε με εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εκτέλεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2019 και, κατά τη διάρκειά τους, οι λειτουργοί Ν.Σ.Κ. ενημερώθηκαν για θέματα εκτέλεσης αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α., καθώς και για ευρύτερα θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εποπτεύοντα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT, ECRI, CEPEJ, Γραφείο Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).

https://www.coe.int/en/web/execution/-/study-visit-of-the-greek-government-agent-s-office