Επιστροφή

Επίσκεψη της Προέδρου του ΝΣΚ στον Πρόεδρο της Βουλής - Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης ΝΣΚ 2021

9
Νοε

Η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ευγενία Ε. Καραΐσκου-Βελώνη,  παρέδωσε χθες, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την Ετήσια Έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος 2021.

Το έτος 2021 αποτέλεσε σταθμό για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, διότι 20 έτη μετά τη θέσπιση του ν.3086/2002 και του π.δ.238/2003 που ρύθμιζαν τη λειτουργία του, θεσπίσθηκε ο νέος Οργανισμός του με τον ν.4831/2021, που άρχισε να ισχύει από τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, πέραν της άσκησης της γνωμοδοτικής του αρμοδιότητας και της δικαστικής και εξώδικης υπεράσπισης του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών Φορέων (Ανεξάρτητων Αρχών και ΝΠΔΔ), των οποίων διεξάγει τη νομική τους υπεράσπιση βάσει ειδικών διατάξεων, αναβαθμίστηκε ψηφιακά καταργώντας τη διαδικασία κατάθεσης την εξωδίκων αιτήσεων των πολιτών σε έγχαρτη μορφή και αντικαθιστώντας την με πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής τους και άυλης διαχείρισή τους. Περαιτέρω, ήδη από τον Ιούνιο του 2021 ολοκληρώθηκε και η επέκταση της ηλεκτρονικής διεπαφής της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων του, με αντίστοιχη κατάργηση της φυσικής διακίνησης των εγγράφων, η αυτοματοποιημένη αποστολή δικογράφων και εγγράφων από το Νομικό Συμβούλιο σε υπηρεσίες εκτός αυτού, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), η δημιουργία ψηφιακής μερίδας σε αυτό για κάθε λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου, με χρέωση, παρακολούθηση και μεταχρέωση όσων υποθέσεων του ανατίθενται προς χειρισμό, η εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής, εντός του ΟΠΣ, ακόμη και με τη σύμπραξη λειτουργών από διαφορετικές Υπηρεσιακές Μονάδες του Νομικού Συμβουλίου.

Μετά την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που αυτός εισήγαγε, κύρια προτεραιότητα αποτέλεσε η θέσπιση των αναγκαίων για την συμπλήρωση και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου κανονιστικών αποφάσεων με προσήλωση στην ποιότητα, τον προγραμματισμό, την ομαδική εργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα.

Ως προς το έργο του Νομικού Συμβουλίου το έτος 2021 ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 433 συνολικά λειτουργοί του το έτος 2021, σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία απρόβλεπτων εξελίξεων, εξέδωσαν 187 γνωμοδοτήσεις Ολομέλειας, Τμημάτων και Ατομικές, περαίωσαν με Πρακτικά – Πράξεις – Επισημειωματικές Πράξεις 11.689 εκκρεμείς υποθέσεις, πραγματοποίησαν 38.918 παραστάσεις στα Δικαστήρια της Χώρας, κατέθεσαν 26.540 υπομνήματα - προτάσεις στα εθνικά Δικαστήρια και 347 υπομνήματα, παρατηρήσεις κλπ σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, ενώ συμμετείχαν σε 575 συλλογικά όργανα και είχαν 330 συμμετοχές σε ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Επί 24.396 δε αποφάσεων που εκδόθηκαν ή επιδόθηκαν εντός του 2021 ποσοστό 68%, είχαν θετική έκβαση για το Ελληνικό Δημόσιο και ποσοστό 32% είχαν αρνητική έκβαση.

Με την Έκθεση καταδεικνύεται ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, του διαδικτύου και της ραγδαίας και διαρκώς εξελισσόμενης τεχνολογίας και ειδικά σε μια χρονική περίοδο που λόγω της πανδημίας υπήρξε δυσλειτουργία στη Δημόσια Διοίκηση και στα Δικαστήρια, ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο, διαχειρίστηκε με επιτυχία έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο υποθέσεων του Δημοσίου και πλήθους άλλων Φορέων, διαφορετικού αντικειμένου, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώ αντιμετώπισε αποτελεσματικά επίκαιρα θέματα και αντικείμενα της νομικής επιστήμης, σκέψης και πρακτικής. 

 

Φωτογραφικό Υλικό Συνάντησης