Επιστροφή

Επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Μελών ΝΣΚ

5
Φεβ
Την 8η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ (Ακαδημίας 68,  2ος όροφος), θα διεξαχθεί  επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωσή μας με θέμα: «Κανονισμός 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ)»,  με ομιλητές τους:

Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, Αν. Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών <ΓΚΠΔ το νέο θεσμικό πλαίσιο - Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα - Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων>

Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής <H χρήση Προσωπικών Δεδομένων ενώπιον Δικαστηρίων υπό τον ΓKΠΔ>

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος ΑΠΔΠΧ <Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων>.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η συνάδελφος Ουρανία Μενδρινού, Πάρεδρος ΝΣΚ.