Επιστροφή

Ετήσια Έκθεση ΝΣΚ για το έτος 2023

1
Ιουλ

Σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4831/2021, υποβλήθηκε στις 28-06-2024 η Ετήσια Έκθεση της δραστηριότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για το έτος 2023, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων.

Το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης έχει επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΝΣΚ https://www.nsk.gr/web/nsk/to-nsk στην καρτέλα Ετήσιες Εκθέσεις.