Επιστροφή

Ίδρυση Γραφείου Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α.

21
Αυγ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 285/2020 (Β΄3053) για την οργάνωση και λειτουργία του Σχηματισμού Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Αλλοδαπής, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε και Γ.Δ.Ε.Ε.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την Ίδρυση του Γραφείου Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α.