Επιστροφή

Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ.

21
Δεκ
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 21/12/2023 και κατά τις ώρες 13:00 έως 14:00, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ν.Σ.Κ. (μενού "e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" στην κεντρική ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.) θα υπολειτουργούν, λόγω σύντομων εργασιών συντήρησης.