Επιστροφή

Νέος Πρόεδρος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

8
Αυγ

Ο Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς, επελέγη για τη θέση του Προέδρου ΝΣΚ με το π.δ με ημερομηνία 1-8-2018 (ΦΕΚ Γ΄882/7-8-2018) που εκδόθηκε μετά την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 9/31-7-2018.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ